Behandeling Bij het eerste consult vindt er een uitgebreid gesprek plaats om de gezondheidsproblemen in kaart te brengen, om zo de ontstaanswijze van uw klachten te achterhalen. Doorgemaakte ziekten, operatie’s en trauma’s kunnen hierbij van belang zijn. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats waarbij de osteopaat zoekt naar bewegingsverlies van de diverse weefsels in het lichaam. Want als het weefsel niet beweeglijk is kan de vloeistofstroom niet onbelemmerd stromen, waardoor niet alle lichaamsdelen goed gevoed worden en de afvalstoffen niet afgevoerd kunnen worden.Dit leidt tot het ontstaan van klachten.

De behandeling bestaat uit het met zachte handgrepen vrijmaken van de weefsels die bewegingsverlies hebben, met het doel de vitaliteit van het lichaam te verbeteren waardoor het lichaam zichzelf verder kan reguleren en herstellen. Een osteopathische behandeling is een holistische benadering die er vanuit gaat dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest met het doel het zelfgenezend vermogen die elk mens bezit te stimuleren. Door deze benadering van het herstellen van de dynamiek van de weefsels, vloeistofstromen en energie kunt u veranderingen ervaren niet alleen op het fysieke vlak, maar ook op het mentale vlak. Uw klacht kunnen we immers niet alleen mechanisch benaderen. 

Anamnese

Bij het eerste bezoek zal de osteopaat uitgebreid de klachten met u bespreken. Deze informatie is belangrijk om de ontstaansgeschiedenis van uw klacht en een mogelijk verband tussen (eventueel) verschillende klachten te situeren. De anamnese is noodzakelijk om een totaalbeeld van de patiënt te krijgen. Na de anamnese volgt het onderzoek.

Osteopathisch onderzoek

De osteopaat gaat bij het onderzoek uit van verschillende systemen die elkaar beïnvloeden. Klassiek wordt het pariëtale, het viscerale en het craniosacrale systeem besproken.

Het pariëtale systeem Dit systeem omvat de gewrichten, kapsels, wervels, botten en spieren.

Het viscerale systeem Betreft de organen met haar bindweefselvliezen. Hier kunnen bewegingsbeperkingen door middel van mobilisatie worden verminderd. Hierdoor wordt de beweging tussen de organen bevorderd waardoor de doorbloeding, de bezenuwing en de lymfecirculatie van de betreffende organen en omliggende weefsels zal verbeteren.

Het cranio-sacrale systeem Dit behelst de beweeglijkheid van de craniale botstukken en omliggende weefsels onderling én hun relatie met de beweeglijkheid van onder andere het heiligbeen (sacrum) binnen het bekken.

Het pneumatisch, hydraulisch, arterieel-veneus systeem zijn ook zeer belangrijke systemen die de osteopaat integreert in zijn onderzoek.

Osteopathische diagnose De osteopaat zal bij iedere behandeling rekening houden met de belastbaarheid van het lichaam. Een osteopathische behandeling is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

 • de structuur beïnvloedt de functie en de functie beïnvloedt de structuur.
 • verlies aan beweeglijkheid wordt door directe of indirecte technieken behandeld.
 • de macht van de doorbloeding is superieur.
 • het lichaam is een dynamisch geheel en heeft zelfregulerende en zelfgenezende mechanismen.
 • iedere hormonale verandering veroorzaakt grote veranderingen in het lichaam.
 • beweging is leven.
 • tenslotte één heel belangrijk uitgangspunt: find it, fix it and leave it alone !

Ogenschijnlijk werkt de osteopaat alleen aan de buitenkant van het lichaam. In werkelijkheid worden ook de diepere weefsels behandeld. De patiënt ervaart hierdoor vaak een gevoel van warmte, tinteling of prikkeling.

Reacties op behandeling

De reactie op een osteopathische behandeling is bij iedereen anders. Het kan in het begin gepaard gaan met toename of afname van de symptomen, met hoofdpijn, koude/warmte sensatie, vermoeidheid en bijvoorbeeld emotionele reacties.

Aantal behandelingen

Na twee tot drie behandelingen zal het duidelijk zijn of de therapie de gewenste uitwerking heeft. Bij acute klachten volstaan meestal een drie- tot vijftal behandelingen. Bij hardnekkige of chronische klachten zal herstel of verbetering langer op zich laten wachten. Een behandeling kan dan ook om de drie tot zes maanden plaatsvinden om een klacht onder controle te houden.

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Tussen de vervolgafspraken zit een langere periode dan bijvoorbeeld bij fysiotherapie. Dit is nodig omdat het lichaam als gevolg van de behandeling tijd nodig heeft om een nieuwe balans te creëren.

Naast het behandelen probeert de osteopaat u inzicht te geven in de oorzaken van de verstoring binnen het lichaam. Hierbij kan de osteopaat u voedings- en leefadvies meegeven.

Indicaties 

 • Problemen a.g.v. de bevalling
 • Problemen m.b.t. de groei
 • Problemen m.b.t. de sensomotorische ontwikkeling
 • Problemen m.b.t. de wervelkolom
 • Problemen m.b.t. de organen
 • Pre- en postnatale opvolging van moeder en baby
 • Pijn, stijfheid in de rug, nek, bekken en andere gewrichten Whiplash,
 • ndere posttraumatische klachten
 • Uitstraling naar armen, vingers, benen of tenen
 • Slapende handen
 • Zware benen
 • Houdingsproblemen
 • Hoofdpijn, migraine
 • Duizeligheid
 • Aangezichtspijn
 • Spanningshoofdpijn
 • Stressklachten
 • Slikklachten
 • Pijn aan het borstbeen
 • Kaakgewrichtsklachten
 • Misselijkheid
 • Maagproblemen
 • Buikpijn
 • Pijn aan het middenrif
 • Klachten na operatie, littekenvorming
 • Preventieve controle
 • Baby's en kinderen
 • Kinderen met vervormde schedeltjes, plagiocephalie
 • Huilbaby's
 • Voorkeursligging of houding
 • Reflux
 • Overprikkeling
 • Overstrekking
 • Slikproblemen
 • Eetproblemen
 • Motorische achterstand
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Klachten ontstaan na ongelukjes zoals vallen
 • Longklachten
 • Keel-, neus- en oorproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Bedplassen
 • Buikklachten
 • Stoelgangproblematiek
 • Problemen met de voeding
 • Evenwichtsproblemen
 • Concentratiestoornis
 • KISS-syndroom

Een lijst met alle mogelijke indicaties is onmogelijk. Wanneer u twijfelt of osteopathie iets voor u kan betekenen, dan kunt u altijd contact opnemen.