Vergoedingen osteopathie wordt bij de zorgverzekeraars gerubriceerd onder de alternatieve geneeskunde.

Ik ben Osteopaat DO-MRO (DO: Diploma Osteopathy, MRO: Member Register of Osteopaths). Zorgverzekeraars vergoeden in de aanvullende verzekering een deel van de osteopathie indien de osteopaat geregistreerd is.

Ik ben geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).


 De evt. vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en telt niet mee bij uw eigen risico.

Tarieven Per 1 oktober 2023:

Tarief consult € 107,00
Na de behandeling kunt u contant afrekenen of op rekening betalen. U krijgt vervolgens uw factuur mee, die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Annuleren of verzetten van uw afspraak is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak.

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.